UPGRADE AANBIEDING VOOR RPA-L & STS-01 PILOTEN

De Remote Pilot Complete Training van DDA is de meest complete opleiding die alle eisen dekt die EASA stelt aan Specific Category-piloten. Ook als je buiten een standaard scenario operaties uitvoert. Piloten die hun RPA-L brevet of STS-01 certificaten al op zak hebben kunnen nu gebruik maken van dit speciale aanbod om op het hoogste niveau gecertificeerd te worden.

VOOR WIE IS DIT INTERESSANT?

Ben je nog in het bezit van een RPA-L brevet of heb je inmiddels EASA STS-01 certificaten op zak, dan is deze aanbieding interessant voor jou. De Remote Pilot Complete Training is momenteel de hoogst haalbare UAS-piloot-opleiding, ontwikkeld door DDA voor het uitvoeren van operaties in de Specific Category. Ook wanneer er niet gevlogen wordt onder een EASA standaard scenario! Omdat er binnen de EU nog geen certificaat bestaat die deze kennis- en vaardigheidseisen accrediteert, wordt het theoriecertificaat van deze RPCT voorzien van het complete theorie-syllabus. Hierdoor kunnen operators en luchtvaartautoriteiten binnen de EU zien dat je EASA-compliant geëxamineerd bent door een Europees erkende UAS-school. Onderdeel van de bij deze opleiding behorende certificaten zijn: STS-01 (theorie & praktijk), PDRA-S01 (voor het Nederlandse luchtruim) en RPCT (praktijk en theorie).

WAAR BESTAAT DE RPA-L/STS-01 UPGRADE AANBIEDING UIT?

Deze aanbieding bestaat uit de complete RPCT theorie- en praktijkopleiding (normaal 3.790 euro excl. BTW) inclusief examens, alle certificaten (STS-01/PDRA-S01 & RPCT) en registraties (RDW & IL&T). De aanbieding bestaat uit een korting van maar liefst 2.000 euro excl. BTW op vertoon van een RPA-L brevet (maximaal 1 jaar verlopen) op naam of STS-theorie én praktijkcertificaat op naam.

WAT IS DE REMOTE PILOT COMPLETE TRAINING?

EASA stelt extra hoge eisen aan UAS-piloten die binnen de Specific Category vliegen en niet gebruik maken van een standaard scenario. De RPCT dekt al deze eisen en is dus boven de STS-01- en PDRA-S01- opleiding gepositioneerd.  Feitelijk gaat het hier om alle standaard eisen die EASA stelt aan Specific Category UAS piloten. Hiernaast zijn er natuurlijk ook de eisen die voortvloeien uit de in het betreffende operationele handboek omschreven operaties. Hiervoor kan een handboektraining, doorgaans verstrekt door de operator, een begin zijn. DDA ontwikkelt overigens ook online handboektrainingen o.b.v. bestaande handboeken. Vraag ernaar bij jouw instructeur.

WAAROM STS-01, PDRA-S01 & RPCT CERTIFICATEN?

Wellicht ben je bekend met de Standaard Scenario’s (STS) van EASA. Hier zijn ook kennis- en vaardigheidseisen voor UAS-piloten voor opgesteld. Vanwege enkele eisen binnen een STS waar (nog) niet aan voldaan kan worden, gebruiken we binnen Nederland Pre-Defined Risk Assessments (PDRA’s) voor het aanvragen van Operationele Autorisatie. De STS-01-opleiding (theorie en praktijk) dekt de eisen die IL&T stelt aan piloten die onder dat standaard scenario operaties uitvoeren.

Vanwege het feit dat er in Nederland óók een verwijzing moet zijn naar een behandelde PDRA op een certificaat, ontvang je naast een STS-01 theoriecertificaat (uitgegeven via de RDW) ook een praktijkcertificaat voor STS-01 praktijk én PDRA-S01 (laatstgenoemde betreft dus operaties binnen alleen het Nederlands luchtruim). Boven op de STS en PDRA-certificaten ontvang je natuurlijk ook de Remote Pilot Complete Training (RPCT) certificaten (theorie en praktijk). Op het RPCT-theoriecertificaat is het complete syllabus in opgenomen, zodat het duidelijk is voor alle EU-luchtvaartautoriteiten welke stof er gedekt is.

WAAR BESTAAT DE CURSUS UIT?

De Remote Pilot Complete Training bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Het praktijkgedeelte bouwt voort op de vaardigheidseisen die worden gesteld aan RPA-L (ROABL) en STS-01 (EASA) piloten. De RPCT praktijkoefeningen zijn specifiek gericht op de operationele vaardigheden en piloot competenties die nodig zijn voor operaties die niet voldoen aan de vereisten van de standaard scenario’s. Omdat deze cursusopzet gebaseerd is op de reeds getoonde vaardigheden van RPA-L en STS-01 piloten, is het aantal benodigde praktijkuren aanzienlijk lager dan voor de reguliere RPCT.

De theorie omvat de volledige RPCT theorie waarvan de inhoud voor een beperkt deel overeenkomt met de theorie voor RPA-L. Voor sommige onderwerpen is deze inhoud volledig nieuw (zoals Europese regelgeving) en voor andere onderwerpen een uitbreiding of verdieping van de RPA-L en STS-01 theorie. Alle theorie tref je aan in onze digitale leeromgeving (Moodle LMS). Om een indruk te krijgen van alle theorie en certificaten die bij deze opleiding behoren kan je naar het RPCT-overzicht kijken door hier te klikken.

WAT KOOP IK?
  1. Jouw eigen digitale leeromgeving met alle RPCT-modules en ondersteunende documentatie/downloads
  2. Conference call met jouw theoriedocent om je verder op weg te helpen en al jouw vragen te beantwoorden
  3. UAS-Pilot Support Package (DDA drone-woordenboek, checklists, logboeken, vluchtvoorbereiding-downloadpagina en zelftrainingsinstructie)
  4. Standaard 2 x 2 uur flight training* op voormalig Marine vliegkamp Valkenburg (Katwijk)
  5. Theorie-examen (klassikaal of online proctored)
  6. Praktijkexamen op voormalig Marine vliegkamp Valkenburg (Katwijk) of optioneel te Heinenoord

* aantal lessen praktijktraining afhankelijk van het niveau van de kandidaat RPCT Piloot

CERTIFICATEN (VOOR OPNAME HANDBOEK EN BIJ IL&T AUDITS)

Nadat je het RPCT theorie- en praktijkexamen met goed gevolg afgelegd hebt, ontvang je verschillende certificaten:

  • Certificaat theorie STS-01 (afgegeven na training en examen door ons via de RDW);
  • Certificaat praktijk STS-01 & PDRA-S01* (afgegeven door Dutch Drone Academy en opgenomen in het daartoe bestemde register van de IL&T);
  • Certificaat theorie RPCT**;
  • Certificaat praktijk RPCT.

* De in Nederland aangewezen opleidingsinstellingen zijn via een aparte procedure (AltMoc) gemachtigd het STS-01 praktijkcertificaat te verrijken met de dekking voor PDRA-S01 operaties binnen het Nederlandse luchtruim en worden als zodanig op aangeven van de voornoemde opleidingsinstellingen opgenomen in een daartoe opgericht register binnen de IL&T

** Remote Pilot Complete Training Theory, op dit certificaat staat de complete syllabus vermeld wat gedekt én EASA-compliant geëxamineerd is

BESTELLEN & PLANNEN

Onze Specific Category opleidingen worden op maat gepland, in overleg met de piloot-in-opleiding en de instructeur. De theorie dient doorgaans afgerond te zijn voordat de praktijktrainingen beginnen. Nadat de cursus is besteld, neemt onze planningsafdeling binnen enkele dagen contact met je op en ontvang je toegang tot onze digitale leeromgeving. Voor de praktijktraining staat standaard 4 uur (inbegrepen in de prijs, 2 x 2 uur), waarna een praktijkexamen van 1,5 uur volgt. De theorie-opleiding neemt gemiddeld 12 uur zelfstudie in beslag (voor ervaren UAS-piloten met STS-01/RPA-L niveau). Het examen mag 1,5 uur duren. De totaalprijs van deze opleiding bedraagt 3.790 euro minus 2.000 euro korting = 1.790 euro excl. BTW.