STS-01/PDRA S-01 certificaat

Upgrademogelijkheid voor houders van STS-01 Certificaten

Dutch Drone Academy biedt een upgrade naar het PDRA-S01/STS-01 certificaat aan, erkend door IL&T. Dit certificaat dient als vervanging voor het bestaande STS-01 certificaat. Deze mogelijkheid staat open voor iedereen die bij Dutch Drone Academy een STS-01 certificaat heeft behaald. De houders van het STS-01 certificaat kunnen, indien gewenst, hun bestaande certificaat omwisselen voor het PDRA-S01/STS-01 certificaat. Dit nieuwe certificaat is met terugwerkende kracht geldig vanaf de datum waarop het oorspronkelijke STS-01 certificaat is afgegeven..

WAAROM DIT PDRA-S01/STS-01 CERTIFICAAT?

Als je een vergunning aanvraagt om te vliegen met drones, kan je daarbij (onder andere) een standaard scenario gebruiken. Hiervoor moet je een verklaring invullen en opsturen naar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Na bevestiging van ontvangst en volledigheid mag je direct vliegen. Hou er wel rekening mee dat je moet voldoen aan alle operationele vereisten en moet kunnen bewijzen (audit) dat je compliant bent.

Dit scenario is overigens alleen van toepassing voor dronevluchten met een laag risico. Meer over vergunningen aanvragen en zakelijk gaan vliegen met drones lees je overigens hier.

EASA stelt bepaalde kennis- en vaardigheidseisen voor dronepiloten die onder dit scenario vliegen. Deze eisen zijn door Nederlandse drone-opleiders vertaald naar een specifieke opleiding, gepositioneerd boven de Open Categorie (A1/A2/A3), bekend als de STS-opleiding.

In het Standaard Scenario 01 (STS-01) is het gebruik van een C5-gemarkeerde drone verplicht. Echter, met de beperkte keuze van C-gemarkeerde drones, zijn niet alle modellen optimaal geschikt voor deze standaard scenario’s.

DE PDRA-S01 OPLOSSING

Een alternatief is het gebruik van een PDRA (Pre Defined Risk Assessment) bij het aanvragen van een vergunning. Een PDRA, zoals de PDRA-S01, gebaseerd op het EASA Standaard Scenario 01, biedt flexibiliteit om af te wijken van STS-01. Deze PDRA-S01’s zijn nu in veel EU-landen in gebruik.

Het is essentieel dat de training van een piloot aansluit op zowel de operationele eisen binnen het handboek van een operator als de eisen van EASA. De Nederlandse Luchtvaartautoriteit heeft dronescholen, waaronder Dutch Drone Academy, geautoriseerd om het PDRA-S01/STS-01 praktijkcertificaat uit te geven. Deze certificaten worden opgeslagen in een register van IL&T. Het certificaat van Dutch Drone Academy vermeldt dat je voldoet aan de eisen voor zowel PDRA-S01 als STS-01 operaties.

VOOR WIE IS DIT VAN BELANG?

Met zowel je praktijk- als theorie STS-01 certificaat voldoe je aan de eisen van EASA voor dit type drone-operatie. Bij nieuwe vergunningsaanvragen is het PDRA-S01/STS-01 certificaat een waardevol bewijs van je kwalificaties. IL&T houdt deze certificaten bij in een register. Dit certificaat is vooral relevant als je regelmatig voor verschillende operators vliegt of dat in de toekomst van plan bent. Het certificaat, opgemaakt volgens de nieuwste EASA- en IL&T-vereisten, bevat jouw ID-nummer, het nummer van de opleidingsinstelling (Dutch Drone Academy) en de behandelde PDRA (STS) in de opleiding.

HOE BESTEL JE HET CERTIFICAAT?

Om het PDRA-S01/STS-01 certificaat aan te vragen, kun je dit bij ons bestellen. Wij melden jouw examenresultaten en persoonsgegevens opnieuw aan bij IL&T voor opname in het register. De administratiekosten bedragen €162,00 exclusief BTW. Het certificaat wordt kosteloos afgegeven door Dutch Drone Academy en opgenomen in het IL&T-register.