STS-01/PDRA S-01 certificaat

Nieuw certificaat voor STS-01 Specific Category dronepiloten

Vanaf komende maand zal Dutch Drone Academy een door IL&T bekrachtigd STS-01/PDRA S-01 certificaat gaan afgeven. Deze vervangt het tot nu toe verstrekte STS-01 praktijkcertificaat. Wij mogen, met terugwerkende kracht, iedereen die een STS-01 praktijkcertificaat van Dutch Drone Academy heeft ontvangen en dit wenst, voorzien van het nieuwe PDRA-S01/STS-01certificaat.

WAAROM EEN NIEUW CERTIFICAAT?

De Nederlandse luchtvaartautoriteit en haar inspectiedienst IL&T kunnen tot op heden geen STS-01 praktijkopleidingscertificaten afgeven. Dat zit zo:

  1. Als je een vergunning aanvraagt om te vliegen met drones, kan je daarbij (onder andere) een standaard scenario gebruiken. Dit scenario kan snel worden goedgekeurd door IL&T omdat het een standaard is waaraan je niets mag/kan veranderen. Dit scenario is overigens alleen van toepassing voor dronevluchten met een laag risico. Meer over vergunningen aanvragen en zakelijk gaan vliegen met drones lees je overigens hier.
  2. EASA heeft ook kennis- en vaardigheidseisen opgesteld waaraan dronepiloten moeten voldoen die onder een standaard scenario willen gaan vliegen (drone-operaties willen uitvoeren). Deze eisen hebben de aangewezen drone-opleiders in Nederland in 2021 vertaald naar een opleiding die boven de Open Categorie (A1/A2/A3) gepositioneerd is, de standaard scenario-opleiding (STS).

Tot zover lijkt het duidelijk. Er is een standaard scenario bedacht door EASA en daarbij behorende kennis- en vaardigheidseisen voor piloten. Alle lidstaten kunnen daarmee uit de voeten zou je denken.

WAARDOOR GEEN STS-01 DECLARATIE?

Maar er ging iets mis. In het Standaard Scenario 01 (hierna STS-01) staat dat het verplicht is met een C5 gemarkeerde drone de vlucht uit te voeren. Wat een C-markering inhoudt lees je hier. De C-gemarkeerde drones komen pas dit jaar voor het eerst op de markt en zijn zeker niet allemaal geschikt om binnen een standaard scenario ingezet te worden. Lang verhaal kort: alle luchtvaartautoriteiten konden tot en met vandaag (publicatiedatum) geen aanvragen voor vergunningen goedkeuren doordat C5 gemarkeerde drones niet gebruikt konden worden en het STS niet kan worden aangepast.

DE PDRA-S01 OPLOSSING

Het alternatief is o.a. een PDRA (Pre Defined Risk Assessment) te gebruiken bij het aanvragen van een vergunning in plaats dus van een standaard scenario. Een PDRA biedt namelijk de mogelijkheden af te wijken van het STS-01 waar deze op gebaseerd is. Dit kan je terugzien in de naam. Een PDRA die gebaseerd is op een EASA Standaard Scenario 01 heet een PDRA-S01. In het grootste deel van de EU zijn daardoor nu deze PDRA-S01’s in gebruik voor het aanvragen van vergunningen.

Het is van groot belang dat de training van een piloot aansluit op de operaties binnen het handboek van een operator en de door EASA gestelde eisen. Daarom is er sinds dit jaar besloten door de Nederlandse Luchtvaartautoriteit om de aangewezen dronescholen te bekrachtigen een PDRA-S01 praktijkcertificaat af te laten geven (voor het Nederlandse luchtruim). Deze certificaten worden vanaf nu dan ook opgeslagen in een register van de IL&T. Op het certificaat dat je vanaf nu ontvangt van Dutch Drone Academy staat o.a. vermeld dat je voldoet aan de (door IL&T gestelde) eisen voor een PDRA-S01 operatie én de (door EASA gestelde) eisen voor een STS-01 operatie.

VOOR WIE IS DIT VAN BELANG?

Met je huidige certificaten (praktijk en theorie STS-01) voldoe je aan de eisen die EASA stelt voor dit type drone-operatie. Bij nieuwe vergunningsaanvragen en bij te voegen bewijzen van pilotenkwalificaties, kan het helpen het nieuwe certificaat te gebruiken. IL&T houdt deze certificaten immers vanaf nu in een register bij. Vlieg je regelmatig voor verschillende operators, of wil je dat in de toekomst gaan doen? Dan is het nieuwe certificaat wél van belang. Dit nieuwe certificaat is opgemaakt volgens de laatste (en nieuwe) vereisten van EASA en IL&T. Het bevat onder andere jouw ID-nummer, het ID-nummer van de aangewezen opleidingsinstelling (Dutch Drone Academy) én de PDRA (STS) die in de opleiding behandeld is. De PDRA-S01 praktijkeisen zijn hetzelfde als die behandeld worden binnen de STS-01 opleiding.

Om het nieuwe certificaat aan te vragen dien je dit bij ons te bestellen. Wij zullen dan jouw reeds behaalde examenresultaten en persoonsinformatie nogmaals aanmelden bij IL&T, die deze dan opslaat in het nieuwe daarvoor bestemde register. Helaas zijn hier kosten aan verbonden. Om in aanmerking te komen om de nieuwe certificaten te mogen verstrekken was (wederom) een tijdrovende aanvraagprocedure nodig bij de IL&T. Daarnaast moeten voor elk certificaat een aanzienlijk aantal nieuwe gegevens verzameld worden. En natuurlijk moet het geheel gecommuniceerd worden (deze e-mail) en de certificaten simpelweg verzonden worden.

Om dit nieuwe certificaat te bestellen klik je op de bestelknop hieronder. De administratiekosten bedragen 162,00 euro exclusief BTW. Het nieuwe certificaat wordt daarna zonder verdere kosten opgesteld en afgegeven door Dutch Drone Academy, die tevens zorg draagt voor opname in het daartoe bestemde register van de IL&T.