EASA REMOTE PILOT COMPLETE TRAINING (RPCT)

EASA stelt extra hoge eisen aan UAS-piloten die binnen de Specific Category vliegen en niet gebruik maken van een standaard scenario. De RPCT dekt al deze eisen en is dus boven de STS-01- en PDRA-S01- opleiding gepositioneerd.  Feitelijk gaat het hier om alle standaard eisen die EASA stelt aan Specific Category UAS-piloten. Uiteraard dient er ook rekening gehouden te worden met aanvullende training die voortvloeit uit de operationele vereisten in de praktijk, die afhangen van de omschreven operaties in het onderhavige handboek van de operator.

VOOR WIE IS DIT INTERESSANT?

Voor UAS-piloten die zo compleet mogelijk volgens de EASA-kennis- en vaardigheidseisen willen worden opgeleid voor het uitvoeren van operaties in de Specific Category, is dit dé perfecte opleiding. Heb je al je STS-01 certificaten of een RPA-L brevet op zak (geldig of niet)? Bekijk dan onze speciale upgrade aanbieding hier.

WAAROM STS-01, PDRA-S01 & RPCT CERTIFICATEN?

Wellicht ben je bekend met de Standaard Scenario’s (STS) van EASA. Hier zijn ook kennis- en vaardigheidseisen voor UAS-piloten voor opgesteld. De theoretische eisen voor de STS-01 en PDRA-S01 opleiding zijn gelijk, echter voor de praktijkopleiding en operaties onder PDRA-S01 hoeft de UAS niet over een CE-markering te beschikken.

De STS-01-opleiding (theorie en praktijk) dekt de eisen die IL&T stelt aan piloten die onder dat standaard scenario operaties uitvoeren.

Vanwege het feit dat er in Nederland óók een verwijzing moet zijn naar een behandelde PDRA op een certificaat, ontvang je naast een STS-01 theoriecertificaat (uitgegeven via de RDW) ook een praktijkcertificaat voor STS-01 praktijk én PDRA-S01 (laatstgenoemde betreft operaties binnen alleen het Nederlandse luchtruim).

Boven op de STS en PDRA-certificaten ontvang je natuurlijk ook de Remote Pilot Complete Training (RPCT) certificaten (theorie en praktijk). Op het RPCT theoriecertificaat zijn de kennisvereisten uit de syllabus overgenomen. Dit zorgt ervoor dat het voor alle EU-luchtvaartautoriteiten duidelijk is welke stof er gedekt is.

WAT IS DE REMOTE PILOT COMPLETE TRAINING?

EASA stelt extra hoge eisen aan UAS-piloten die binnen de Specific Category vliegen en niet gebruik maken van een standaard scenario. De RPCT dekt al deze eisen en is dus boven de STS-01- en PDRA-S01- opleiding gepositioneerd. Feitelijk gaat het hier om alle standaard eisen die EASA stelt aan Specific Category UAS-piloten. Naast eisen die EASA stelt zijn er dan nog altijd de eisen die voortvloeien uit de operaties die in het handboek zijn opgenomen waaronder de operaties worden uitgevoerd. Hiervoor kan een handboektraining, verstrekt door de operator, een begin zijn.

WAAR BESTAAT DE CURSUS UIT?

De Remote Pilot Complete Training bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Het praktijkgedeelte gaat verder dan de vaardigheidseisen die worden gesteld aan EASA STS-01 piloten. De aanvullende RPCT-praktijkoefeningen zijn specifiek gericht op de operationele vaardigheden en piloot competenties die nodig zijn voor operaties die niet voldoen aan de vereisten van de standaard scenario’s. Mocht de standaard 10 uur flight training in deze opleiding niet voldoende zijn, dan kan dit uiteraard worden uitgebreid totdat het gewenst niveau behaald is.

Alle theorie tref je aan in onze digitale leeromgeving (Moodle LMS). Om een indruk te krijgen van alle theorie en certificaten die bij deze opleiding behoren kan je naar het RPCT-overzicht kijken door hier te klikken. Bij het leren van de theorie kan je gebruik maken van conference calls met onze ervaren theorie-instructeurs. Daarnaast ontvang je tal van documenten en een luxe hardcover boek (STS-01 Theory) ter ondersteuning van het leerproces.

WAT KOOP IK?

De opleiding in totaal behelst:

 1. Categorie Open A1/A3 cursus incl. examen (indien nog niet voltooid)
 2. Digitale leeromgeving met alle Remote Pilot Complete modules tot en met EASA Remote Pilot Complete Training niveau
 3. UAS-Pilot Support Package (DDA drone-woordenboek, checklists, logboeken, vluchtvoorbereiding-downloadpagina, zelftraining-instructie)
 4. Luxe flight simulator incl. draadloze controller en uitgebreide trainingssoftware
 5. Standaard 5 x 2 uur praktijktraining* op voormalig Marine vliegkamp Valkenburg (Katwijk) of te Heinenoord, i.c.m. een zelftrainingsprogramma
 6. Theorie-examen (klassikaal of online proctored)
 7. Praktijkexamen op voormalig Marine vliegkamp Valkenburg (Katwijk) of te Heinenoord

* aantal lessen praktijktraining afhankelijk van het niveau van de kandidaat RPCT Piloot.

CERTIFICATEN

Nadat je het theorie- en praktijkexamen met goed gevolg afgelegd hebt, ontvang je verschillende certificaten (ook te gebruiken voor audits bij verschillende type operaties):

 • Certificaat theorie STS-01 (afgegeven na training en examen bij ons door de RDW)
 • Certificaat praktijk STS-01 & PDRA-S01* (afgegeven door Dutch Drone Academy en opgenomen in het daartoe bestemde register van de IL&T)
 • Certificaat theorie RPCT**
 • Certificaat praktijk RPCT

* De in Nederland aangewezen opleidingsinstellingen zijn via een aparte procedure (AltMoc) gemachtigd het STS-01 praktijkcertificaat te verrijken met de dekking voor PDRA-S01 operaties binnen het Nederlandse luchtruim en worden als zodanig op aangeven van de voornoemde opleidingsinstellingen opgenomen in een daartoe opgericht register van de IL&T
** Remote Pilot Complete Training Theory, op dit certificaat staat de complete syllabus vermeld wat gedekt én EASA compliant geëxamineerd is.

BESTELLEN & PLANNEN

Onze Specific Category opleidingen worden op maat gepland, in overleg met de piloot- in- opleiding en de instructeur. De theorie dient doorgaans afgerond te zijn voordat de praktijktrainingen beginnen. Nadat de cursus is besteld, neemt onze planningsafdeling binnen enkele dagen contact met je op en ontvang je alvast toegang tot onze digitale leeromgeving.

Voor de praktijktraining staat standaard 10 uur (inbegrepen in de prijs, 5 x 2 uur flight training onder begeleiding) in combinatie met een zelftrainingsprogramma, waarna een praktijkexamen van 1,5 uur volgt. De theorie-opleiding neemt gemiddeld 24 uur zelfstudie in beslag. Het examen mag 1,5 uur duren. De totaalprijs van deze opleiding bedraagt 3.790 euro excl. BTW.