EASA ENDORSEMENT MODULE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS BY AIR

WAAROM DEZE CURSUS?
Afhankelijk van het type UAS-operatie kunnen er extra eisen gesteld worden aan de remote pilot en de UA-crew. Deze eisen komen neer op aan de operatie verbonden competenties die zowel extra theoretische als praktische training vereisen. Vanuit EASA zijn een aanzienlijk aantal endorsement modules geformuleerd die invulling geven aan de vereiste competenties. Een van deze endorsement modules betreft transport of dangerous goods by air. Deze cursus is alleen te boeken in combinatie met de endorsement module ‘transport and/or dropping of cargo.

VOOR WIE?

Voor remote pilots die zich bezighouden met het vervoer van risicovolle materialen met UAS is het van cruciaal belang om goed op de hoogte te zijn van de bijbehorende risico’s en richtlijnen. Dit kan betrekking hebben op het vervoer van zaken als radioactieve materialen, explosieve substanties of diverse gevaarlijke chemicaliën. Door deze kennis kunnen risico’s worden beperkt, incidenten worden voorkomen en wordt voldaan aan de richtlijnen van de EASA.

WAAR BESTAAT DE CURSUS UIT?

De cursus omvat uitsluitend een theoretische module. Onderwerpen die behandeld worden zijn:

 • Regelgeving en aanbevelingen
 • Terminologie relevant voor gevaarlijke stoffen
 • Identificeren van gevaarlijke stoffen
 • UN nummer, juiste verzendnaam en verpakkingsgroep
 • Begrijpen van de lijst met gevaarlijke stoffen
 • Algemene principes van verpakkingsgroepen
 • Markeren & labelen van gevaarlijke goederen pakketten
 • Meervoudige gevaren
 • Beperkte hoeveelheden en uitgezonderde hoeveelheden
 • Radioactief materiaal
 • Documentatie
 • GHS Safety Data Sheet
 • Scheiding
 • Lekkage of schade
 • NOTOC
 • Noodprocedures
WAT KRIJG JE?
 • Theoriemodule in je eigen online leeromgeving.
 • Een online examen aan het einde van de theoriemodule.
 • Een “Proof of Completion” na succesvol afronden van het examen.
WAT KOST HET:

Prijs per persoon: 495 euro excl. 21% BTW.

Deze cursus is alleen te boeken in combinatie met de “Transport and/or Dropping of Cargo” endorsement module.