STS-01/PDRA S-01 certificaat

 162,00

Nieuw Certificaat voor STS-01 Specific Category Dronepiloten
Vanaf komende maand zal Dutch Drone Academy een door IL&T bekrachtigd STS-01/PDRA S-01 certificaat gaan afgeven. Deze vervangt het tot nu toe verstrekte STS-01 praktijkcertificaat. Wij mogen, met terugwerkende kracht, iedereen die een STS-01 praktijkcertificaat van Dutch Drone
Academy heeft ontvangen en dit wenst, voorzien van het nieuwe PDRA-S01/STS-01 certificaat.

Waarom?
Doordat de Nederlandse Ministerieel aangewezen opleidingsinstellingen eerder het voortouw namen (door de STS-01 opleiding die EASA voorschrijft al aan te gaan bieden) dan dat de Nederlandse luchtvaartautoriteit en haar inspectiedienst IL&T daar klaar voor waren, is de huidige situatie ontstaan. De reeds afgegeven certificaten van de STS-01 opleidingen zijn en blijven uiteraard compliant met de kenniseisen en leerdoelen die EASA hiervoor stelt. Zij zijn
echter nooit formeel door IL&T erkend, maar wel informeel meegewogen bij de afgifte van vergunningsaanvragen.

Feitelijk is de situatie complexer. Standaard scenario’s kunnen tot op de dag van vandaag niet gedeclareerd worden bij het aanvragen van een Operationele Autorisatie (OA). Dit o.a. doordat deze scenario’s niet aangepast kunnen worden (standaard) en er C5 en C6 drones in zijn opgenomen die simpelweg nog niet gemaakt worden (met specifieke technische eigenschappen).

Het alternatief is een PDRA (Pre Defined Risk Assessment) te gebruiken bij het aanvragen van een vergunning, waarbinnen meer mogelijkheden zijn af te wijken van het standaard scenario waar deze op gebaseerd is. In het grootste deel van de EU zijn daardoor nu PDRA-S01’s in gebruik voor het afgeven van OA’s.

Het is van groot belang dat de training van een piloot aansluit op de operaties binnen het handboek van een operator en de door EASA gestelde eisen. Daarom is er sinds dit jaar besloten door de Nederlandse Luchtvaartautoriteit de aangewezen dronescholen te bekrachtigen een PDRA-S01 praktijkcertificaat af te laten geven (voor het Nederlands luchtruim). Deze certificaten worden vanaf nu dan ook opgeslagen in een database van IL&T.

Voor wie is dit van belang?
Vlieg je voor één drone operator (dit kan ook jijzelf zijn) waarbij jij bent vermeld in het door IL&T goedgekeurde operationele handboek, dan heb je in principe het nieuwe certificaat niet nodig en hoef je niets te doen.

Vlieg je regelmatig voor verschillende operators, of wil je dat in de toekomst gaan doen, dan is het nieuwe certificaat wél van belang. Dit nieuwe certificaat is opgemaakt volgens de laatste (en nieuwe) vereisten van EASA en IL&T. Het bevat onder andere jouw ID-nummer, het ID-nummer van de aangewezen opleidingsinstelling (DDA) én de PDRA (STS) die in de opleiding behandeld is.
De PDRA-S01 praktijkeisen zijn hetzelfde als die behandeld worden binnen de STS-01 opleiding.

Om het nieuwe certificaat aan te vragen dien je dit bij ons te bestellen. Wij zullen dan jouw reeds behaalde examenresultaten en persoonsinformatie nogmaals aanmelden bij IL&T, die deze dan opslaat in het nieuwe daarvoor bestemde register. Om dit nieuwe certificaat te bestellen klik je op de bestelknop hieronder. De administratiekosten bedragen 162,00 euro exclusief BTW. Het nieuwe certificaat wordt daarna zonder verdere kosten afgegeven door Dutch Drone Academy.

€ 162 Excl. BTW

Categorie: