Partners

Zonder partners vaart (of vliegt) niemand wel. Dutch Drone Academy heeft het geluk gehad de afgelopen jaren enkele zeer succesvolle partnerships aan te kunnen gaan van waaruit veel waarde is toegevoegd.

ROC van Amsterdam

Het ROC van Amsterdam is een van onze belangrijkste partners bij de ontwikkeling van leermiddelen rondom dronetechniek. Niet alleen ontwikkelden Dutch Drone Academy en het ROC van Amsterdam samen het MBO Keuzedeel leerboek Drones – Techniek (2017) maar ontstond er tevens een bredere samenwerking, die begin 2019 leidde tot het aangaan van een exclusieve, vierjarige samenwerking rondom het ontwikkelen van een complete MBO-leergang voor onbemande luchtvaart binnen Europa. Zonder het ROC van Amsterdam zou dronetechniek binnen het MBO niet zijn wat het vandaag de dag al is. Voor de komende periode staan er enkele grote events op het programma die ROC van Amsterdam samen met Dutch Drone Academy zal lanceren. Te denken valt aan onder anderen aan een landelijke MBO Drone Challenge voor studenten en een Dutch Drone Day voor het gehele MBO met workshops rondom drones in de school, werken maken van drones en lezingen van enkele kopstukken binnen de drone-sector.

EFRO

Dankzij een EFRO subsidie, die onlangs deels aan ons toegewezen werd, kunnen wij leermiddelen rondom het professioneel en veilig inzetten van onbemande luchtvaart voor het MBO, blijven ontwikkelen op het niveau dat men van ons mag verwachten. Deze subsidie stelt ons in staat onze plannen sneller én beter te realiseren en zo nóg beter voorbereid te zijn om de komst van Europese wet- en regelgeving in 2020, welke ook binnen het MBO zijn impact zal hebben.

ROC Friesepoort

In 2016 was Friesepoort de eerste MBO-school die aan de slag ging met drone-toepassingen in haar regio. Om daar invulling aan te geven werd Dutch Drone Academy ingeschakeld. Je zou kunnen zeggen dat het dankzij Friesepoort is dat wij drone leerboeken en digitale leeromgevingen voor het MBO zijn gaan ontwikkelen. Samen met Friesepoort ontwikkelde Dutch Drone Academy het leerboek DroneBeeld, dat een specialisatie is binnen het keuzedeel Droning-toepassingen. Wat ons betreft een van onze mooiste MBO leerboeken, dat diep ingaat op het opnemen en bewerken van beelden gemaakt met drones.

In 2020 zal Friesepoort naar alle waarschijnlijkheid de eerste grote gebruiker worden van onze MBO DroneBase, een digitale leeromgeving waarbinnen alle drone keuzedelen én wettelijk verplichte kennis te vinden zal zijn rondom de inzet van onbemande luchtvaart binnen Europa, toegesneden op de MBO-student van vandaag. Samen met Friespoort zullen wij óók in 2020 weer werk maken van drones!