MBO Docenten Droneworkshop

inclusief behandeling drone-keuzedelen

Sinds 2016 ontwikkelt Dutch Drone Academy (DDA) in samenwerking met MBO-scholen leerboeken rondom de inzet van kleine, onbemande luchtvaartuigen. Hieruit zijn verschillende producten en diensten voortgekomen. Naast leerboeken die de vereiste kennis en kunde dekken omtrent de SBB drone-keuzedelen Drone-techniek (K0860) en Drone-toepassingen (K0797), heeft DDA aanvullende opleidingen ontwikkeld, waaronder deze ééndaagse MBO Docenten Droneworkshop. Inmiddels vormen de diensten voor het MBO meer dan de helft van de business van DDA en is er een visie en strategie ontwikkeld rondom de toekomstige dronepiloot en de student van vandaag. Daarbij zette wij in op een sterke en snelle vergroting van diversiteit binnen het opleiden ten behoeve van de direct beschikbare, beroepsgerichte inzet van drones en het faciliteren van docenten bij het zo aantrekkelijk, veilig en efficiënt mogelijk aanbieden van de daarbij behorende leerstof. Tot slot werken wij aan een digitale, blended leeromgeving (MBO Drone-base) voor het bekostigd onderwijs, die in de loop van 2020 ingezet moet kunnen worden, ruim voor de daadwerkelijke inwerkingtreding van de EASA regulering binnen Europa.

VOOR WIE?
Deze workshop is met zorg samengesteld voor de MBO-docent die als kennispunt binnen zijn of haar school wil fungeren rondom de veilige integratie van onbemande luchtvaart (drones) binnen de school. De workshop begint om 09:00 uur en eindigt om 17:00 uur. Drones zijn niet alleen een grote trekker van nieuwe studenten binnen het MBO, ze maken leren ook spannend en soms spectaculair. Er zijn echter veel zaken die in acht genomen dienen te worden. Zo is het vliegen met drones in de openbare ruimte binnen het kader van een studie in Nederland vergunningplichtig. In deze workshop, die bestaat uit lezingen, kennisoverdracht, plenaire discussies met andere docenten en natuurlijk ook zelf vliegen met drones, leer je over de drone-toepassingen van vandaag en morgen. Over de werkgelegenheid die daarbij zal ontstaan. Hoe de ROC-Light-vergunning aan te vragen en hoe om te gaan met studenten die zelfstandig opdrachten veilig willen uitvoeren binnen hun studie. Natuurlijk is er ook aandacht voor de door ons ontwikkelde leerboeken en achterliggende docentenslides. Wat er bij het lesgeven, de toetsing en (MBO) examinering komt kijken. Tot slot zullen deelnemers deze workshop verlaten met een helder plaatje over wat mag, wat kan en hoe dit te bewerkstelligen binnen welk kostenplaatje voor zijn of haar school.

WAT KOOP IK:

  1. Eendaagse MBO Drone Docentenworkshop (keuzedelen)
  2. MBO Leerboek DroneTechniek (keuzedeel drone-techniek dekkend)
  3. MBO Leerboek Vliegen in de Praktijk (keuzedeel drone-toepassingen dekkend)
  4. Oefendrone met camera en 3 vluchtmodi
  5. Certificaat van deelname verstrekt door DDA
  6. European Drone Academy dronewoordenboek voor Nederland
  7. Koffie, thee, koeken en een luxe lunch
  8. Gratis parkerenLocatie: Vliegkamp Valkenburg, hangaar 1 (gebouw 310) te Katwijk, of op locatie in overleg vanaf zes deelnemers.

MBO Docenten Droneworkshop bestellen

MBO Docenten Droneworkshop

 695,00

Categorie: