Uitzonderingen luchtvaartregels binnen Nederland

Op basis van de ICAO* regels maakt EASA regels die gelden binnen alle lidstaten van de Europese Unie. Zo ontstaat er een Europa waarbinnen alle landen gelijke regels hanteren voor het vliegen met drones. Per land mogen er echter uitzonderingen zijn. Ook dienen landen zelf aan te geven waar wel en niet gevlogen mag worden met drones. Controleer dus ALTIJD de lokale drone-regels als je in een ander land gaat vliegen dan het land waar je doorgaans vliegt. Hieronder een belangrijk overzicht van aanvullende regels binnen Nederland:

*De International Civil Aviation Organization is de belangrijkste bron van regels voor de algemene luchtvaart.

BORD/TEKEN TYPE WEG WEGMARKERING UAS GEVOLGEN
Autosnelweg

maximumsnelheid

130 km/u

Minimale horizontale afstand tot deze in gebruik zijnde wegen:

 

·         50 m, in subcategorie A1 en A2

·         150 m, in subcategorie A3

Autoweg

maximumsnelheid

100 km/u

Weg

maximumsnelheid

80 km/u

Spoorlijn

overweg zonder slagbomen

 

 

 

Spoorlijn

overweg met slagbomen

Minimale horizontale afstand tot spoorlijnen:

 

·         25 m, in subcategorie A1 en A2

·         150 m, in subcategorie A3

 

Het is verboden met een onbemande luchtvaartuig vluchten uit te voeren binnen een horizontale afstand van 150 meter van objecten of gebieden die onderdeel uitmaken van vitale infrastructuur zoals:

  • Het hoogspanningsnetwerk voor landelijke en regionale transport en distributie van elektriciteit
  • Productielocaties voor de drinkwatervoorziening
  • Innamepunten in oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater

Kijk op map.godrone.nl of aeret.kaartviewer.nl voor andere no-flyzones