Regels tijdens de overgangsperiode (tot 1 januari 2023)

Met de introductie van de nieuwe Europese drone-regels zijn er ook classificaties ingevoerd voor drones. Alle drones die vanaf 1 januari 2023 op de markt komen moeten zijn voorzien van een CE-klasse markering. De verplichte CE-markering die op elk verkocht product zit, is uitgebreid met verschillende klassen voor drones, namelijk C0 tot en met C6. Voor drone-operaties in de EASA Categorie Open worden drones met klasse C0 tot en met C4 gebruikt. De C5 en C6 drones worden gebruikt in de EASA Categorie Specifiek.

De technische eisen voor de verschillende klassen zijn gedefinieerd in de EASA regelgeving. Op dit moment zijn er nog geen drones op de markt die een CE-markering hebben. Het is ook niet mogelijk om een klasse toe te wijzen aan reeds bestaande drones.

Om piloten in staat te stellen nog steeds te kunnen blijven vliegen met hun bestaande (legacy) drones zijn regels opgesteld. Algemene regels voor elke subcategorie zijn nog steeds van toepassing, maar met een paar verschillen voor legacy drones tijdens de overgangsperiode (31 december 2020 tot en met 31 december 2022):

  • Met een drone tot 250 gram mag je vliegen in de Open subcategorie A1;
  • Drones tussen 250 en 500 gram mogen in A1 vliegen met een kennistest;
  • Met een drone tot 2 kilogram mag je vliegen in de Open subcategorie A2. Extra voorwaarde is wel dat je minstens 50 meter afstand houdt van personen;
  • Drones die zwaarder zijn dan 2 kilogram (maar niet zwaarder dan 25 kilogram) vallen in de Open subcategorie A3.
Na de overgangsperiode (na 31 december 2022) kun je met een drone onder de 250 gram zonder CE-klasse label blijven vliegen in de EASA subcategorie Open A1, en als de drone meer dan 250 gram en minder dan 25 kilogram weegt, in de EASA subcategorie Open A3.

 

Voorbeelden
Drone MTOM Voor 1 januari 2023 Na 1 januari 2023
DJI Mavic Mini 2 249 g A1 A1
Parrot Anafi 320 g A1 A3
DJI Mavic Air 2 570 g A2 A3
DJI Mavic 2 Pro/Zoom 907/905 g A2 A3
DJI Phantom 4 1380 g A2 A3
DJI Inspire 2 4250 g A3 A3
 

CE klasse

MTOM Subcategorie Beperkingen Exploitant registratie  

Eisen aan de Piloot

 

Geen (legacy) < 250 g A1 Niet over groepen mensen vliegen ** Alleen als de drone een camera heeft *** Geen vliegbewijs vereist,

wél bekend zijn met de gebruiksaanwijzing van de drone

C0
Geen (legacy) Speelgoed drones *

< 250 g

Geen minimum leeftijd Nee Geen vliegbewijs nodig
C0
Geen (legacy) < 500 g Niet boven niet-betrokken personen vliegen Ja A1/A3 vliegbewijs
C1 < 900 g
Geen (legacy) < 2 kg A2 Minimale horizontale afstand van 50 meter
tot mensen
Ja A2 vliegbewijs
C2 < 4 kg Minimale horizontale afstand van 50 meter
tot mensen, of tot 5 meter afstand met de lagesnelheidsmodus (tripod) actief
Geen (legacy) < 25 kg A3 Minstens 150 meter van woon-, handels-, industrie- of recreatiezones én in een gebied waar je redelijkerwijs mag verwachten dat er geen mensen aanwezig zijn Ja A1/A3 vliegbewijs
C3
C4
   *
Speelgoeddrones zijn ontworpen en bedoeld als speelgoed voor kinderen jonger dan 14 jaar. Speelgoed moet voldoen aan Richtlijn 2009/48/EG inzake
de veiligheid van speelgoed. De overeenstemming van de drone met die richtlijn is opgenomen in de betreffende EU conformiteitsverklaring.
Richtlijn 2009/48/EG:
   Deze richtlijn is van toepassing op producten die, al dan niet uitsluitend, ontworpen of bestemd zijn om door kinderen jonger dan 14 jaar bij het spelen
te worden gebruikt (speelgoed genoemd).
   **
Een groep mensen (assembly of persons) is een samenkomst waarbij de mensen niet direct weg kunnen vanwege het aantal aanwezigen.
   ***
Exploitanten van onbemande luchtvaarttuigen moeten zich registreren als ze een drone gebruiken die voorzien is van een sensor die in staat is
persoonlijke data vast te leggen (foto camera, video camera, infrarood camera, enz.).