Voor A1/A3 vliegbewijzen verandert er niets. Voor de A2 examens is er vanaf komend jaar proctoring verplicht gesteld binnen Europa. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft DDA gevraagd hier invulling aan te geven in overleg met de IL&T.

WAT IS PROCTORING?

Bij online examens zijn er meer mogelijkheden om te spieken of te frauderen dan tijdens fysieke examens. Online proctoring maakt het mogelijk om op afstand te controleren of er onregelmatigheden optreden bij het afnemen van examens. Dit kan op verschillende manieren, zoals het monitoren van kandidaten in real-time, het opnemen van het computerscherm en het omgevingsbeeld -en geluid van de kandidaat of volledig geautomatiseerd door middel van speciale detectiesoftware.

WAAROM GAAN WE PROCTOREN?

Luchtvaarautoriteiten zijn verplicht om vast te kunnen stellen dat er niet wordt gefraudeerd tijdens de afname van het A2 examen. Veel EU landen kiezen er daarom voor de A2 examens fysiek, op locatie af te nemen. Voor online examens vanaf het A2 risiconiveau heeft EASA recent besloten om proctoring verplicht te stellen vanaf komend jaar.

DDA heeft reeds een overeenkomst gesloten met een van de meest ervaren proctoring-organisaties. Wij hebben tot doel dit te implementeren zonder extra kosten voor onze examenkandidaten. Meer informatie volgt snel, zoals bijvoorbeeld meer uitgebreidere informatie over het inhoudelijke proces van proctoring.

Hartelijke groet,

Team Dutch Drone Academy