NEWSROOM

EUROPESE EXPLOITATIEVERGUNNING IS TOEGEKEND

Dutch Drone Team, het zusterbedrijf van Dutch Drone Academy, heeft van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een Exploitatievergunning  gekregen voor de Specific Category.
Onder deze Europese vergunning mogen zij een groot aantal drone operaties uitvoeren in alle lidstaten, te weten:

Lees verder

Drone vliegbewijs krijgt een nieuw jasje

Het Nederlandse drone vliegbewijs heeft een update gekregen. Op het vliegbewijs staat nu een QR-code die linkt naar de unieke pagina van het vliegbewijs. Daarnaast is de Engelse vertaling van de belangrijkste termen toegevoegd.

Lees verder


EASA Open Categorie examen voor het A2 certificaat wordt anders binnenkort!

Voor A1/A3 vliegbewijzen verandert er niets. Voor de A2 examens is er vanaf komend jaar proctoring verplicht gesteld binnen Europa. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft DDA gevraagd hier invulling aan te geven in overleg met de IL&T.

Lees verder

SPECIFIC CATEGORY STS-02 BVLOS PRAKTIJKOPLEIDING

Recent is onze Specific Category STS-01 praktijk- en theorie-opleiding goedgekeurd door de IL&T. Dit was voor Dutch Drone Academy het moment om te beginnen met de ontwikkeling van de STS-02 (BVLOS) praktijkopleiding. Nadat ook deze opleiding is goedgekeurd, mag je met een onbemand luchtvaartuig dus buiten het zichtveld van de piloot vliegen. Hiervoor is in Nederlands naast de STS-01 opleiding tevens een STS-02 praktijkopleiding verplicht.

Lees verder

In de eerste 100 dagen van dit jaar hebben wij meer dan 5.000 piloten opgeleid!

Dat vraagt om een feestje, en wie jarig is trakteert! Vanwege onze 5000 opgeleide piloten, ontvangen al onze relaties 50% korting op de uitgebreide Drone Foto- en Videoworkshop DRONEBEELD met Hans Bracke. Leer de beste droneshots maken! Camera-instellingen, privacy, post-productie, beeldbewerking en je werk verkopen, het komt allemaal aan de orde in deze 44.000 woorden grote e-learning.

Lees verder

NIEUWE RT-OPLEIDING IN SAMENWERKING MET KNVvL

Als je binnen een CTR gaat vliegen, loop je al snel aan tegen een behoorlijke lijst van verplichtingen. Eén daarvan is natuurlijk dat de piloot in kwestie professioneel en uitstekend met de luchtverkeersleiding moet kunnen communiceren. Hiervoor is een RT-certificaat (radiotelephony) verplicht, in combinatie met een LPE (language proficiency endorsement) certificaat niveau 4 (minimaaal).

Lees verder

UPDATE SPECIFIC CATEGORY STS-01 OPLEIDING

Sinds januari dit jaar bieden wij de STS-01 opleiding aan en die is alweer toe een update. Naast tal van kleine verbeteringen werden twee belangrijke elementen aan de opleiding toegevoegd:

THEORIE: extra navigatietraining met seperaat examen
PRAKTIJK: extra flight training met een C5 of C6 drone

Lees verder

LANCERING BELGIAN DRONE ACADEMY IS EEN FEIT

Na de Dutch Drone Academy (DDA) is er vanaf nu ook de Belgian Drone Academy. Nu het langzamerhand mogelijk wordt om in verschillende landen opleidingen aan te bieden en elkaars dronebewijzen te valideren, lijkt de tijd rijp voor DDA om de vleugels uit te slaan en in meer EU-lidstaten diensten aan te bieden. België lijkt daarbij een goede plek om hiermee ervaring op te doen. Klein, Nederlandstalig en met een zeer actieve en vooroplopende dronesector!

Lees verder

SPECIFIC CATEGORY OPERATIONS WORKSHOP BESCHIKBAAR!

Veel drone-professionals zullen hun operaties gaan uitvoeren binnen de EASA Specific Category. Het verkrijgen van de benodigde vergunning hiervoor is best ingewikkeld, zo niet duizelingwekkend. Er moet veel geregeld en voorgelegd worden. Denk hierbij aan een Operationeel Handboek, Concept of Operations, SORA, Standaard  Scenario’s, Predefined Risk Assessments, etcetera. Leuker kunnen ze het blijkbaar niet maken.

Lees verder

VLIEGBEWIJS A2 AANVRAGEN NA BUITENLANDS A1/A3 NU MOGELIJK

Sinds 21 juni is het voor dronepiloten mogelijk om een buitenlands vliegbewijs A1/A3 om te laten zetten naar een Nederlandse versie. Hiermee wordt het mogelijk om in Nederland een vervolgopleiding voor de categorie A2 te gaan volgen.

Lees verder

Dutch Drone Academy gaat samenwerking aan met Skytools voor verzorgen van opleidingen

Dutch Drone Academy heeft een samenwerkingsovereenkomst met Skytools (onderdeel van de wereldwijd opererende Terra Drone Group) gesloten met als doel om klanten in verschillende sectoren te kunnen voorzien van geaccrediteerde drone-opleidingen. Het gaat daarbij om zowel opleidingen conform de oude nationale regeling voor ‘State Operators’ als opleidingen onder de nieuwe EASA (EU) wetgeving.

Lees verder

Regels tijdens de overgangsperiode

Met de introductie van de nieuwe Europese drone-regels zijn er ook classificaties ingevoerd voor drones. Alle drones die vanaf 1 januari 2023 op de markt komen moeten zijn voorzien van een CE-klasse markering. De verplichte CE-markering die op elk verkocht product zit, is uitgebreid met verschillende klassen voor drones, namelijk C0 tot en met C6. Voor drone-operaties in de EASA Categorie Open worden drones met klasse C0 tot en met C4 gebruikt. De C5 en C6 drones worden gebruikt in de EASA Categorie Specifiek.

Lees verder

Dutch Drone Academy gaat voor Droneconsultancy!

Ondanks dat we in het eerste kwartaal van 2021 meer dan 5000 hobby-dronepiloten hebben opgeleid, blijft onze ‘corebusiness’ het bedienen van de professionele dronepiloot en zijn organisatie. Naast het ontwikkelen van piloot-opleidingen binnen de EASA-Categorie Specifiek, betekent dit er gekeken moet worden naar de eisen die aan de operator gesteld worden. Het totaalplaatje moet immers kloppen, voordat er een vergunning door de IL&T afgegeven kan worden.

Lees verder

EASA SORA WORKSHOP MET MARK HULLEGIE

Tijdens deze tweedaagse training/workshop leer je zelf een ConOps en een SORA schrijven. Natuurlijk starten we met de basis: de ConOps. Tijdens de training reiken we je templates aan om effectiever aan de slag te kunnen. De training heeft een praktisch karakter, maar bevat ook theorie en achtergrondinformatie over de belangrijkste SORA begrippen. Aan bod komen alle SORA stappen, zoals ARC, GRC, SAIL tot en met de OSO’s. Leerdoelen zijn de belangrijkste SORA termen, het zelf kunnen schrijven van een ConOps én SORA en ontdekken waar de belangrijkste ‘draaiknoppen’ en onzekerheden zitten.

Uitzonderingen luchtvaartregels binnen Nederland

Op basis van de ICAO* regels maakt EASA regels die gelden binnen alle lidstaten van de Europese Unie. Zo ontstaat er een Europa waarbinnen alle landen gelijke regels hanteren voor het vliegen met drones. Per land mogen er echter uitzonderingen zijn. Ook dienen landen zelf aan te geven waar wel en niet gevlogen mag worden met drones.

Lees verder

Dutch Drone Academy is een van de eerste dronescholen van Nederland (2013) en is marktleider in het opleiden van professionals voor het beroepsmatig vliegen met drones. Ook ontwikkelt DDA leerboeken voor collega dronescholen, professionals en het bekostigd onderwijs (MBO), die in eigen beheer uitgeven worden. Dutch Drone Academy is als enige droneschool in Nederland RTF, ROC, ROC-Light en Attest Klasse 2 gecertificeerd.