Die vraag wordt ons vaak gesteld. Bij deze het antwoord.

Met een ROC-light (beschikking) mag NIET binnen de NSAA worden gevlogen (zie de met stift gearceerde lijn op de foto’s, de gehele North Sea Area Amsterdam is natuurlijk groter).

Het stuk Noordzee vanaf de kust tot de grens van de NSAA, voor zover dat klasse G is en geen EHR 8 of iets dergelijks, dan wel beschermd is zoals bij Terschelling, is dus beschikbaar voor alle ROC-light drone operators.

Natuurlijk wel tot een afstand van 100 meter vanaf de bestuurder en met in achtneming van alle andere aan te houden afstanden en beperkingen zoals omschreven in je beschikking.

Dus veel plezier boven o.a. de branding en vergeet niet je ‘fail safe’ te checken, zodat deze niet per ongeluk op ‘direct landen’ mocht staan :- )