In principe moet je altijd 50 meter afstand houden van verkeer als ROC-Light drone operator (auto’s en boten, eigenlijk elke vorm van verkeer). Maar wat als je nu vanaf een boot wilt opstijgen om te filmen? Dat is dan onmogelijk dus….

Dat is het dus niet. Er wordt een uitzondering gemaakt indien het verkeer jouw start- en landingsplaats is. Dan geldt de aan te houden afstand dus niet. Wederom met dank aan het IL&T voor de opheldering.