Op verschillende websites (o.a. politie.nl, zie plaatje) staat dat je 50 meter van waterwegen moet blijven. In de wetgeving en de ROABL staat dit echter nergens vermeld. Men heeft het alleen over autowegen, snelwegen en wegen met een maximum snelheid van 80km/h.

Daarnaast heeft men het wel over 50 meter afstand houden tot VAARTUIGEN. Ook moet er 50 meter afstand gehouden worden van kunstwerken (o.a. viaducten en aquaducten, maar een waterweg is geen kunstwerk).

Dit is verwarrend en wij ontvingen dan ook enkele vragen hierover van door ons opgeleide piloten. Het antwoord is:

DE WET IS CORRECT. Het gaat om de afstand tot VAARTUIGEN en niet de afstand tot waterwegen.

In onze ROC-Light beschikking staat letterlijk deze tekst in de bijlage (toelichting): ….niet vliegt binnen een afstand van 50 meter van alle vormen van verkeer op land en water, bebouwing, mensenmenigten en industrie (ook niet wanneer deze onder controle staan van de operator).

Je mag dus met je ROC-Light beschikking gewoon over een waterweg vliegen, alleen dus als je daarbij minstens 50 meter (horizontaal!) afstand houdt tot vaartuigen en alle andere restricties natuurlijk in acht neemt.