Waar beroepen veranderen of verdwijnen ontstaan weer nieuwe beroepen, zoals dat van dronepiloot. De belangstelling voor de bijpassende keuzedelen gaat zelfs sky-high. Parcival Hofland van het erkende leerbedrijf Dutch Drone Academy legt uit waarom.

“Je ziet een sterke uitbreiding van het aantal mbo-opleidingen waar studenten de keuzedelen over drones kunnen volgen”, zegt Parcival Hofland, managing partner van Dutch Drone Academy op Vliegkamp Valkenburg in Katwijk. “De drone wordt dan ook voor steeds meer doeleinden ingezet, van gewasinspectie tot makelaardij en van pakketbezorging tot hulpverlening. In 2017 zijn we gestart met het ROC van Amsterdam en ROC Friese Poort. Nu ondersteunen we al zes roc’s met lesmateriaal en praktijktraining.”

240 uur

Een drone opbouwen en besturen vraagt de nodige kennis en ervaring, maar met een studielast van 240 uur bieden de keuzedelen voldoende ruimte voor zowel de theorie als het vliegen in de praktijk. Met het keuzedeel over dronetoepassingen leert de student onder meer welke drone hij voor de wensen van de klant kan inzetten. Het keuzedeel over dronetechniek focust op de opbouw met onderdelen zoals het frame, de motoren, een camera, sensoren en meetapparatuur.

Leuk om zelf te bouwen

Stefanie Felis volgde de VeVa-opleiding op het ROC van Amsterdam. Ze legt uit: “VeVa of Veiligheid & Vakmanschap is de vooropleiding van defensie. Omdat de landmacht, luchtmacht, marine en marechaussee steeds meer gebruikmaken van drones volgden we met de hele klas het keuzedeel over dronetechniek. Ik vond het heel leuk om zelf een drone te bouwen. Ik deed dat al eens bij een wedstrijd op het ROC van Twente, maar ditmaal konden we er nog meer tijd en moeite instoppen.”

ROC-Light-certificaat

Afgelopen zomer stroomde Stefanie door naar de vierjarige hbo-opleiding Logistics Engineering aan de Hogeschool van Amsterdam. “Ook in de logistiek zijn drones al in beeld, dus het ROC-Light-certificaat waarvoor we examen deden komt in mijn latere werk vast en zeker van pas. Daarmee mag ik drones van maximaal 4 kilo besturen tot 50 meter hoog en 100 meter ver, zolang ik minstens 50 meter afstand houd ten opzichte van bijvoorbeeld wegen, bebouwing en mensen.”

Europese regelgeving

Terwijl nu elk land zijn eigen voorschriften kent, is Europese regelgeving in de maak. Daarin worden drie categorieën onderscheiden. De open-categorie voor hobbyvliegers kent een vliegplafond van 120 meter. De specific-categorie gaat waarschijnlijk gelden voor middelzware drones die bedrijfsmatig worden ingezet. De mbo-studenten die voor het ROC-Light-examen slaagden mogen voor hun werkgever met die drones aan de slag. Alleen voor de certified-categorie gelden nog strengere eisen.

The Dutch Pilot Handbook

Als Parcival even geen studenten begeleidt of roc’s bezoekt, geeft hij wel workshops op een open dag voor aankomende studenten. Daarnaast ontwikkelt hij lesmateriaal zoals studieboeken, powerpointpresentaties en toetsen. “We overwegen ook een digitale leeromgeving te ontwikkelen waarmee we de roc’s volledig ontzorgen. Bovendien gaan we The Dutch Pilot Handbook uitgeven, hét lijfboek voor dronepiloten. Als het aan ons ligt zijn we straks de McKinsey van vakliteratuur voor dronepiloten.”