FAQ

De Europese droneregels zijn een belangrijk onderdeel geworden van de dronevliegsector. Voor uitgebreide informatie over het benodigde dronebewijs (vergunning in de vorm van een certificaat) en de toepasselijke regelgeving, kun je terecht op www.dronewijzer.nl. Deze site biedt ook een overzicht van veelvoorkomende drones met hun gewicht en de bijbehorende klasse-indeling. Voor meer nieuws en artikelen over de droneregels kun je DroneWatch raadplegen. Heb je specifieke vragen of wil je ervaringen delen met andere dronepiloten, dan is het drone forum dronepilots.nl een uitstekende plek.

VRAGEN
Ondanks alle beschikbare informatie, zijn er toch nog veelvoorkomende vragen. Logisch ook, want nog niet alles is duidelijk en de overheid moet sommige zaken ook nog beslissen. Vandaar deze pagina met veel gestelde vragen, antwoorden en updates. Heb je zelf een vraag die na het lezen van de genoemde websites nog niet beantwoord is, stel hem dan hier.

DRONES

Wat is een CE-klasse markering?

Alle drones die op de markt komen, moeten zijn voorzien van een CE-klasse markering. De verplichte CE-markering die op elk verkocht product zit, is uitgebreid met verschillende klassen voor drones, namelijk C0 tot en met C6. Voor drone-operaties in de EASA Categorie Open worden drones met klasse markering C0 tot en met C4 gebruikt. C5 en C6 drones worden gebruikt in de EASA Categorie Specifiek, een risico niveau hoger.

Kan ik een CE-klasse markering op mijn drone laten zetten?

Nee, dit is niet mogelijk. De technische eisen voor de verschillende klassen zijn gedefinieerd in de EASA regelgeving. De CE-klasse markering moet in de fabriek al op de drone gezet worden.

Mijn drone heeft geen CE-klasse markering, mag ik dan wel vliegen?

Met een drone onder 250 gram mag je vliegen in de Open subcategorie A1;

Drones onder 25 kilogram vallen in Open subcategorie A3;

Mag ik na de overgangsperiode nog vliegen met drones zonder CE-klasse markering?

Ja, na 31 december 2023 kun je met een drone onder de 250 gram zonder CE-klasse markering blijven vliegen in de EASA subcategorie Open A1, en als de drone meer dan 250 gram en minder dan 25 kilogram weegt, in de EASA subcategorie Open A3. Je kunt niet meer onder subcategorie Open A2 vliegen.

DE CURSUS

Ik wil onder EU Dronebewijs Gevorderd A2 gaan vliegen. Moet ik dan ook nog eerst A1/A3 doen?

Ja. Het EASA systeem, dat binnen alle Europese lidstaten van kracht is, is in de basis een gestapeld systeem. Dus voor een Dronebewijs Gevorderd A2, dien je éérst het Dronebewijs Basis A1/A3 behaald te hebben. Ga je vliegen in een categorie hoger, de categorie Specifiek, dan dien je eerst de categorie Open A1/A3 doorlopen te hebben.

Is er helemaal geen praktijk vliegtraining vereist in de 'categorie Open' (A1/A3 en A2)?

Voor het Drone Vliegbewijs Basis A1/A3 is er geen praktijktrainingseis. Voor het Drone Vliegbewijs Gevorderd A2 zeker wel! Het is voor Gevorderd A2 wettelijk verplicht dat je verklaart dat je zelf een dronevliegtraining te hebt gedaan. EASA, zeg maar de Europese baas over de droneregels, heeft daar een speciaal document voor opgesteld. Hierin staat wat er met deze ‘zelftraining’ bedoeld wordt. Dutch Drone Academy heeft een ‘zelftrainingsinstructie’ gemaakt. Hierin staat precies hoe je aan de eisen van de zelftraining kunt voldoen. Deze zelftrainingsinstructie is te verkrijgen bij Dutch Drone Academy, samen met tal van andere extra ondersteunende downloads voor de Europese dronevlieger.

Het is een misverstand dat je een ondertekende zelftrainingsverklaring op zak moet hebben. De RDW dient te verifiëren of jij die zelftraining gedaan hebt. Daarna mag pas het A2 Drone Vliegbewijs gekocht en vrijgegeven worden. Het feit dát je een A2 Vliegbewijs hebt, geeft dus al aan dat je de vereiste zelftraining hebt gedaan (of dat je dit in elk geval verklaard hebt).

Kan ik ook een cursus of examen los kopen? En zijn ze eigenlijk allemaal wettelijk verplicht?

Ga je voor A1 of A3 (dat is dezelfde cursus en hetzelfde examen), dan is de cursus én het examen wettelijk verplicht. Bij A2 is alleen het examen wettelijk verplicht en dien je zelf de afweging te maken of je ook de online cursus erbij wilt nemen. Wij bieden geen losse informatie om je voor te bereiden voor het A2 examen, dat is de cursus namelijk al.

Hoe vaak mag ik het examen overdoen?

Je hebt drie pogingen om het examen goed af te ronden. Daarna is het wel mogelijk om een los examen te kopen met weer drie pogingen. Dit kan onbeperkt.

Zelf-trainigsverklaring

Een zelftrainingsverklaring (self-training declaration) is nodig wanneer je onder de beperkingen van de Open Subcategorie A2 (Drone Vliegbewijs Gevorderd A2) een drone-operatie (vlucht) uitvoert. Je verklaart zelftraining (of dronevliegtraining door een ander) gedaan te hebben bij de RDW, alvorens je jouw Drone Vliegbewijs Gevorderd A2 koopt en download (na je examen dus). We hebben een trainingsinstructie gemaakt die voldoet aan de EASA (zelftrainingseisen. Hiermee kun je jezelf stap voor stap trainen. Deze Support Package is hier te koop samen met andere documenten (professionele logboeken, checklists, operationeel vluchtplan): EU Drone Pilot Support Package – Dutch Drone Academy.


LET OP: het is dus niet wettelijk verplicht een zelftrainingsverklaring bij je te hebben tijdens het vliegen met je drone.Het feit dát je het Drone Vliegbewijs Gevorderd A2 (certificaat) kan laten zien, betekent al dat je al eerder hebt verklaard dat je zelftraining hebt gedaan. Dit betekent dus dat de zelftraining voltooid moet zijn vóórdat je het A2 certificaat koopt.

WETGEVING

De cursussen zijn opgedeeld in subcategorieën A1, A2 en A3, maar A3 is niet de zwaarste. Hoe zit dat nou?

Er zijn drie hoofdcategorieën binnen de Europese onbemande luchtvaart (drones).

Binnen elke hoofdcategorie zijn subcategorieën. In de laagste categorie, de categorie open, zijn dat er drie zoals je hieronder kan zien. Alles binnen de nieuwe droneregels is gebaseerd op een inschatting van risico. Zo ook de hoofdcategorieën hierboven en ook de subcategorieën hieronder. Hoe groter het risico dat bij een dronevlucht komt kijken, hoe meer maatregelen je moet nemen en kennis en training je moet hebben als piloot (en drone-operator).

Click to enlarge

Het door EASA ingeschatte risico dat bij vluchten onder de beperkingen van dronevluchten binnen de subcategorie A1 en A3 komt kijken, is zo goed als gelijk. Daarom geldt voor deze twee categorieën dezelfde cursus en examen. Het risico bij vluchten onder de subcategorie A2, wordt hoger ingeschat. Daarom dien je daarvoor een extra examen af te leggen en een verklaring te ondertekenen dat je zelftraining hebt gedaan. Die zelftraining dien je natuurlijk ook echt gedaan te hebben! Voor de duidelijkheid: een A2 examen (en eventuele extra cursus) doe je nadat je de A1/A3 cursus met examen reeds met goed gevolg hebt afgelegd.

Ik ga voor Dronebewijs Gevorderd A2, kan ik dan ook gebruik maken van de set regels voor A1/A3 als het mij uitkomt?

Ja dat mag. Dronebewijs Gevorderd A2 is hoger dan Dronebewijs Basis A1 of A3 en dan mag je van elke regels per subcategorie gebruik maken. Het combineren van beperkingen uit verschillende subcategorieën mag natuurlijk zeker niet!

Moet ik als particuliere vlieger (hobbymatig gebruik) mijn drone verzekeren?

Nee. Er wordt binnen de nieuwe Europese droneregels geen verschil meer gemaakt tussen hobbymatig en beroepsmatig gebruik van drones. Maar bij het verzekeren van je dronevluchten geldt er wél een verschil. Professionals dienen in elk geval een aparte drone aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Casco verzekeren is optioneel. Hobbyisten kunnen een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) afsluiten, maar dit is niet verplicht. Meestal heb je die overigens al. Het is goed even de polis te checken of dronevluchten onder de dekking vallen. Vraag ook meteen als er ‘modelvliegen’ wordt genoemd in de polis, of daar dan ook drones mee bedoeld worden. LET OP: vlieg je hobbymatig met een drone van 20 kilo of méér, dan is een professionele, aparte droneverzekering wél verplicht.

Dus: voor hobbymatig vliegen met drones is een verzekering niet wettelijk verplicht tot 20 kilo dronegewicht. Het is natuurlijk wel aan te raden, je bent tenslotte wel aansprakelijk als je een ongeluk veroorzaakt (alleen dan dus mogelijk niet verzekerd). Hobbyisten verzekeren zichzelf tegen aansprakelijkheid en dus niet de drone. Vanaf 20 kilo geldt er wel degelijk een verzekeringsplicht, ongeacht of je professioneel of hobbymatig vliegt. Check onderstaande verzekeraar wat de mogelijkheden zijn.

Tot slot een tip: Monteer je extra opties op jouw drone? Zoals een andere lens of een set prop guards? Let dan goed op of jouw drone boven de gewichtslimiet komt die voor jouw categorie en drone geldt. Bij een aanhouding wordt de drone gewogen zoals je er op dat moment mee vloog. Dat kan niet alleen een boete opleveren maar bij een ongeluk kan de verzekering ook claimen dat je niet legaal gevlogen hebt. En dan is er dus ook geen dekking! Dutch Drone Academy heeft een samenwerking met flight-deck.nl waarbij er een goede dekking tegen de scherpste tarieven geboden wordt, ook voor particulieren die dit wensen.

Vanaf welke leeftijd mag je met een drone vliegen?

De standaard minimum leeftijd is 16 jaar binnen de Europese Unie. Echter heeft EASA aangegeven dat lidstaten hier van kunnen wijken in hun eigen regelgeving. In Nederland is deze 16 jaar.

Je mag echter vliegen met een waarnemer als u jonger bent dan 16 jaar. De waarnemer is een piloot met een vliegbewijs. De waarnemer staat altijd in contact met de piloot en heeft de drone in het zicht.

Moet ik me aan bepaalde regels houden als ik een drone bestuur onder de 250 gram?

Ja, je hoeft geen dronebewijs te halen moet een drone van 249 gram of lichter. Echter zijn er nog steeds regels waar je je aan moet houden. In sommige gevallen kan het dan toch handig zijn om een online cursus te doen (Vliegbewijs Basis A1/A3) of kijk op: Dronewijzer.nl

DRONE OPLEIDINGEN IN HET BUITENLAND

Zijn er gratis drone-opleidingen in het buitenland?

Ja! Enkele landen binnen Europa bieden de online cursus voor het Basis Vliegbewijs A1/A3 gratis aan. Je zal daar zeker nog meer over gaan horen. Waar je over kan nadenken bij de keuze of jij dit ook wilt doen is:

 1. Spreek ik de taal van de cursus goed genoeg (er zijn geen gratis Nederlandse cursussen in het buitenland).
 2. Wil ik een goede dronepiloot worden, of zo snel en goedkoop mogelijk mijn certificaat halen?
 3. Je moet eerst een Buitenlandse A1/A3 certificaat registreren bij de RDW voordat je een A2 certificaat kan ophalen.

Dutch Drone Academy onderscheidt zich met haar cursussen, die wij 100% zelf ontwikkelen net als alle drone-leerboeken voor het MBO in Nederland, door:

 1. Duidelijke uitleg van alle specifieke drone-termen (je ontvangt ook een Dronewoordenboekje bij elke cursus) en makkelijk begrijpbare, Nederlandse taal.
 2. Speciale extra informatie over de punten waarin Nederland afwijkt qua wetgeving van de Europese wet (er zijn uitzonderingen).
 3. Een complete supportpagina met linkjes naar alle Nederlandse instanties die je nodig hebt bij het dronevliegen én de daarbij behorende vluchtvoorbereiding.
 4. Een perfecte aansluiting op het Gevorderd Vliegbewijs A2.
 5. Een eigen persoonlijke leeromgeving waarbinnen je, indien gewenst, meerdere cursussen en downloads kunt opbouwen rondom jouw dronegebruik.
 6. Altijd snelle en duidelijke, Nederlandse support bij vragen of problemen.
 7. Een behoorlijke hoeveelheid extra belangrijke informatie voor dronepiloten waarover geen examenvragen worden gesteld (in een aparte kleur tussen de cursushoofdstukken in).
 8. Speciale aanbiedingen op gebied van DJI drones, specialisatie cursussen en praktijkworkshops in onze grote hangaar te Vliegkamp Valkenburg voor onze klanten.
 9. Altijd het laatste nieuws als eerste weten, wat voor Nederlandse dronepiloten van belang is.
 10. Tot slot help je ons te investeren in de kwaliteit van onze leermiddelen en het financieren van initiatieven als het Nederlands Drone Seminar (www.droneseminar.nl)

Kan een buitenlands behaald EU-Vliegbewijs geregistreerd worden bij de RDW?

Heeft u in het buitenland examen gedaan voor A1/A3 en in Nederland voor de A2-categorie? Dan vraagt de RDW je buitenlandse vliegbewijs A1/A3 te uploaden bij je aanvraag.

Waar kan ik de aanvullende regels voor het buitenland vinden?

De EASA vliegbewijzen zijn alleen geldig binnen de Europese Unie. Binnen de EU gelden dezelfde regels. Ieder land mag wel extra regels opstellen. Op de website van EASA staan verwijzingen naar de landelijke extra regelgeving.

DE RDW

Hoe koop ik een EU-Vliegbewijs bij de RDW?

Na de cursus en het examen krijg je een mailtje van jouw vliegschool met een link naar de RDW website. Via de link kun jij je Vliegbewijs kopen en downloaden. Daar meld je je aan met DigiD en reken je het EU-Vliegbewijs af via iDeal (10 euro voor het bewijs). Nadat het Dronebewijs door de RDW is aangemaakt, krijg je 40 dagen de tijd om het te downloaden (daarna kan het wel opnieuw aangevraagd worden). De registratie als drone operator (exploitant) is een aparte procedure, check of je dit nog moet doen.

Wat zijn de meest voorkomende kosten om in de categorie Open te vliegen (A1/A3 en A2)?

Wat zijn nu alle kosten die je kan tegenkomen op weg naar jouw drone vliegbewijs binnen de ‘categorie Open’? Natuurlijk de drone zelf. De kosten van de cursus(sen) en examen(s) die je bij ons koopt. Dan dien je jezelf te registreren als dronepiloot (drone operator) bij de RDW als er een camera aan je drone bevestigd zit. Dit kost 23 euro in aanvang, daarna 13 euro per jaar. Daarnaast is er een eenmalig bedrag voor het aanvragen van jouw vliegbewijs bij de RDW van 10 euro. Dat bewijs heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. De kosten van onze categorie Open cursussen op een rij:

PRODUCT VOOR EASA ‘CATEGORIE OPEN’ PRIJS INCL. BTW OPMERKING
EU Dronebewijs Basis A1/A3 Wisselend (DDA) E-learning met oefenvragen
EU Dronebewijs Basis A1/A3 EXAMEN 19,95 (DDA) Online examen
EU Dronebewijs Gevorderd A2 Wisselend (DDA) E-learning met oefenvragen
EU Dronebewijs Gevorderd A2 EXAMEN 39,95 (DDA) Online examen
RDW aanvraag vergunning (A1/A3)
RDW aanvraag vergunning (A2)
10,00
10,00
vijf jaar geldig
vijf jaar geldig
RDW registratie piloot (indien camera) 23,00 eerste inschrijving
RDW registratie piloot (indien camera) 13,00 jaarlijkse verlenging
Verzekering (aanvullend) particulier WA ga naar verzekeraar check dekking eigen WA
Verzekering beroepsmatig gebruik drone ga naar verzekeraar dekking kaping en arrest

Na 5 jaar moet ik mijn vliegbewijs verlengen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Je krijgt een link van de RDW voor de verlenging (na 5 jaar) op het e-mailadres dat je daar opgeeft bij de aanvraag van jouw eerste Vliegbewijs.

Er staat geen Engelse tekst op mijn certificaat. Is deze wel geldig in het buitenland?

Ja, het Nederlandse certificaat voldoet aan de vereisten van de verordening. De Engelse tekst, ten behoeve van aan buitenlandse handhaver, zal in een volgende update van het certificaat worden meegenomen. Zodra de layout van het vliegbewijs zelf is aangepast, kunt u een nieuwe versie bij de RDW downloaden in uw persoonlijke omgeving. Op dit moment weet de RDW nog niet wanneer dat het geval zal zijn.

Er staat geen QR code op mijn certificaat. Is deze wel geldig?

Ja, de QR code is optioneel voor lidstaten. De QR code hangt samen met de wijze waarop de handhaving in een lidstaat is ingericht. In Nederland worden koppelingen ingericht om via EASA andere lidstaten toegang te verlenen tot de Nederlandse data bij de RDW. Dat verloopt op andere wijze dan via een QR code.

Welke namen komen op het certificaat?

Bij het aanmaken van het vliegbewijs zal de naam van de piloot volgens een vast patroon wordt vastgelegd:

 • Voornaam uitgeschreven;
 • Overige voornamen worden vastgelegd met een initiaal;
 • Achternaam uitgeschreven.

Vragen

Heb je zelf een vraag die na het lezen van de genoemde websites nog niet beantwoord is, stel hem dan met behulp van onderstaand formulier.

Stel een FAQ vraag