AVG & VOORWAARDEN

AVG

Zoals alle bedrijven in Europa, moet Dutch Drone Academy zich ook houden aan de AVG (GDPR). Omdat wij (door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen Qualified Entity & Erkende Opleidingsinstantie (RTF)) veelal met persoonsgegevens te maken krijgen, is dit in ons geval wellicht wel extra van belang. In dit document leest u informatie over hoe wij met persoonsgegevens, data en databescherming omgaan.

Naar AVG

Algemene Voorwaarden

Als u met ons zaken doet, kan het zijn dat u soms precies wilt weten wat door ons bepaalde voorwaarden zijn waaronder wij dat doen. Leest u deze voorwaarden aandachtig. Indien wenselijk kan er in overleg van afgeweken worden, maar alleen nadat dit schriftelijk is bevestigd door partijen.

Naar Algemene Voorwaarden