Was de officiële, fysieke aeronautische kaart vorig jaar nog kosteloos te bestellen via de LVNL, dit jaar loopt het via de KNVvL (opmerkelijk, gezien volgens hun statuten ze de belangen van hobbyisten dienen en deze kaart in 95% van de gevallen juist door professionals wordt gebruikt). De KNVvL vraagt er ook nog eens een flink bedrag voor.

Dat hoef je niet te betalen gelukkig, want tegenwoordig wordt een digitale (actuele) versie van de LVNL aeronautische kaart verstrekt via deze link. Deze wordt door alle toezichthouders en handhavende diensten (IL&T, Luchtvaartpolitie, etc.) geaccepteerd als middel voor navigatie i.p.v. de fysieke kaart.

Lang leve de vooruitgang!

Let wel op dat je tijdig de juiste versie voor handen hebt op laptop of ander mobiel device, het document is groot en zwaar en wordt regelmatig ge-update. Een scherp en helder scherm is ook aan te bevelen om in het daglicht nog goed de kaart te kunnen lezen.