Advies

WAAROM?
Om professioneel te mogen vliegen met onbemande luchtvaartuigen (drones) moet je aan veel voorwaarden voldoen. Zowel aan de piloot als aan de organisatie worden tal van eisen gesteld. Binnen de EASA Specific Category zijn er ook nog eens verschillende mogelijkheden om een (verplichte) vergunning aan te vragen bij de IL&T. Dutch Drone Academy biedt tal van diensten om piloten te helpen de gewenste operaties uit te kunnen en mogen uitvoeren. Maar voordat het zover is, dient er eerst geïnventariseerd te worden welk type drone operaties wenselijk zijn, welke hedendaagse onbemande luchtvaartuigen zich daarvoor het beste lenen en welke verplichtingen daar voor de organisatie uit voortvloeien.

Lees meer
ADVIES

Voor het adviseren van onze relaties op voornoemde vlakken werken wij samen met Droneconsultancy en Skytools. Laatstgenoemde is tevens hardware specialist en DJI Enterprise Dealer. Van de inventarisatie van de behoeftes middels een intake, tot en met het begeleiden van relaties bij het ontwikkelen van een op maat opgestelde PDRA, SORA, CON-OPS, OPS MANUAL*. Van het samen in kaart brengen van de hedendaagse technische mogelijkheden en wettelijke beperkingen, tot en met het opleiden van de piloten (Personal Training Plan) zodat deze voldoen aan de benodigde criteria gesteld door de IL&T. Ook hierbij is uiteraard het vertrekpunt de gewenste uiteindelijke operatie en het vastleggen van de verwachtingen tussen partijen.

* PDRA: Pre Defined Risk Assessment, SORA: Specific (Category) Operations Risk Assessment, CON-OPS: Concept of Operations, OPS MANUAL: Operations Manual

CONTACT

Meer weten? Vul dan onderstaand formulier in en binnen 48 uur nemen wij contact op. Na een eerste telefonisch contact volgt altijd een persoonlijke intake voordat wij een offerte kunnen opmaken. Als er piloten opgeleid dienen te worden zal er tevens een vliegvaardigheidstoets afgenomen worden tijdens de intake, om zo de duur van de praktijkopleiding goed in te kunnen schatten. Een intake duurt gemiddeld twee uur en kost 195 euro excl. btw, welke in mindering wordt gebracht indien er uiteindelijk diensten afgenomen worden bij Dutch Drone Academy of haar partners.

Advies

Klik op de link om de site van onze partner te bezoeken

Klik op de link om de site van onze partner te bezoeken